Jak korzystać z portalu - cztery proste kroki

icon przegladaj

1. Przeglądaj oferty

Przeglądaj oferty wolontariatu według zainteresowań, organizacji czy lokalizacji - możesz użyć wyszukiwarki lub przeglądać po kategoriach tematycznych.

icon zapoznaj sie

2. Zapoznaj się z zadaniami

Dowiedz się jakie są zadania do realizacji w ramach oferty oraz ile potrzeba na nie czasu. Przekonaj się czy dana propozycja jest dla Ciebie i jeśli tak, kliknij “Dołącz teraz”.

icon zaloz i dolacz

3. Załóż konto i dołącz do oferty

System poprosi Cię o założenie konta i podanie swoich danych. W zależności od decyzji organizatora, zgłoszenie będzie przyjęte poprzez nasz portal, zewnętrzną stronę internetową lub na podany e-mail.

icon dzialaj

4. Odbierz odpowiedź organizacji i działaj!

Organizator wolontariatu poinformuje Cię, czy zaprasza Cię do współpracy. 

Konkurs S3KTOR - zapraszamy do zgłaszania inicjatyw

Każdego roku organizacje pozarządowe podejmują liczne inicjatywy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promują między innymi kulturę, aktywny i zdrowy styl życia a także wspieranie osób potrzebujących. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi – wspiera ich działania, konsultuje dokumenty w komisjach dialogu społecznego, a także powierza im realizację zadań publicznych. W roku 2017 na rzecz organizacji pozarządowych m. st. Warszawa przeznaczyło blisko 160 mln złotych.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że akcja, w której chętnie uczestniczymy – piknik rodzinny, festyn czy impreza sportowa – została zorganizowana właśnie przez organizacje pozarządową. Aby zmienić ten stan rzeczy i pomóc w nagłośnieniu działalności także mniejszych, mniej znanych organizacji m.st. Warszawa organizuje konkurs promujący działalność organizacji trzeciego sektora – czyli organizacji pozarządowych. Konkurs odbywa się od 2010 r. – do tej pory w jego siedmiu edycjach zgłoszonych przez Mieszkańców i organizacje pozarządowe było ponad 900 inicjatyw.

W tym roku odbędzie się już ósma edycja konkursu. Podobnie jak ubiegłoroczna, przewiduje nagrody finansowe w trzech kategoriach oraz Nagrodę za całokształt Grand S3KTOR i Nagrodę Mieszkańców wybraną w otwartym głosowaniu. 

W ostatniej edycji konkursu S3KTOR, spośród zgłoszonych inicjatyw, Kapituła konkursowa wybrała zwycięzców w trzech kategoriach podstawowych: S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujący. Zwycięzcy w tych kategoriach otrzymali nagrody po 5 000 zł. Laureata nagrody Za Całokształt Grand S3KTOR wskazała Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, który otrzymał nagrodę w kwocie 15 000 zł. Mieszkańcy Warszawy oddali ponad 2500 głosów i przyznali Nagrodę Mieszkańców, w tym przypadku, fundatorem były Tramwaje Warszawskie.

Do 16 lutego 2018 roku można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu! Wystarczy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa).


Inicjatywę można zgłosić w kategoriach:

1) S3KTOR Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. W ramach inicjatywy organizacja powinna zastosować autorskie metody w zakresie realizacji zadań statutowych. Poprzez swoje działania, bazując na własnym dorobku i wypracowanych programach, powinna dotrzeć do odbiorców. Realizując zadania statutowe zakłada się, że osiągnęła pozytywne rezultaty, które są spójne z polityką Miasta. Organizacja powinna także zastosować nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości.

2) S3KTOR Programowy – nagroda za działania realizowane przez organizację pozarządową zbieżne z polityką Miasta i wprost realizujące założenia dokumentów strategicznych
m.st. Warszawy. Podstawą do realizacji inicjatywy był program lub były programy strategiczne Miasta. Ważne, żeby organizacja wskazała przynajmniej jeden program, który miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Realizowana inicjatywa cechowała się zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności. Realizator inicjatywy wskazał cel szczegółowy, wskaźniki i osiągnięte rezultaty w odniesieniu do konkretnych zapisów programu, który był podstawą dla realizacji zadania.

3) S3KTOR Aktywizujący –  nagroda za działania aktywizujące różne środowiska. Organizacja szczegółowo określa grupę odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie należy uwzględnić metodykę naboru uczestników i oddźwięk społeczny oraz to jaki wpływ miała inicjatywa na dotychczas uśpione sfery życia społeczności, w której była realizowana. W opisie należy również wskazać jakie było zaangażowanie uczestników w prowadzeniu przedsięwzięcia, osiągnięte, mierzalne i niemierzalne rezultaty działań integracyjnych np. liczbę wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadania, pozyskanych partnerów, w tym inne organizacje pozarządowe lub grupy społeczne.

4) Nagroda Za całokształt Grand S3KTOR
Specjalna nagroda zostanie przyznana również przez partnera konkursu portal Warszawa.ngo.pl. Z kolei Warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców.

Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. Realizowane były w 2017 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu;
2. Realizatorem były organizacje pozarządowe;
3. Odbiorcami byli mieszkańcy Warszawy.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

Więcej informacji znajduje się kalendarium konkursu. Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2017

Sprawdzaj jakie oferty publikują wybrane przez Ciebie organizacje

Klikając na nazwę organizacji możesz przejrzeć jej profil oraz przyjrzeć się
aktualnym ofertom wolontariatu.
Sprawdź też podobne oferty, które Ci sugerujemy.

Dołączaj do ofert, które Cię zainteresują

Dołączając do oferty potwierdzasz swoją chęć przystąpienia do wolontariatu.
Nie jest to jednak ostateczna deklaracja. Po zakończeniu rekrutacji,
obie strony - Ty oraz organizator, podejmują decyzję o nawiązaniu współpracy.

Opowiedz wszystkim o Ochotnikach!

 

Doceń najlepsze oferty i promuj je w mediach społecznościowych! Udostępnij je lub prześlij swoim znajomym.

 

Znajdź nas na facebooku i polub naszą stronę, by być na bieżąco z ofertami i aktualnościami dotyczącymi wolontariatu w Warszawie

Buduj z nami społeczność Ochotników i zmieńmy razem miasto!

Dołącz do nas!