Aktualności

O wolontariackich doświadczeniach od czasów szkolnych lat, wartościach wynikających z angażowania się w działania na rzecz innych oraz o korzyściach, które młodym osobom może dać bycie wolontariuszem, opowiada Mariusz Sękowski - pedagog wspomagający i opiekun Młodzieżowej Drużyny Ra...
Koordynatorki i Koordynatorzy wolontariatu, zapraszamy Was na kolejną wizytę studyjną, która odbędzie sie w ramach oferty wsparcia organizatorów wolontariatu "Ochotników warszawskich".  Serdecznie zapraszamy na wizytę studyjną w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która odbędzie...
Uczennice i uczniowie, nauczycielki i nauczyciele, dyrektorki i dyrektorzy, zapraszamy Wasze szkoły do rekrutacji do kolejnej edycji programu "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole". Wierzymy, że szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariac...
Koniec roku to nie powód do tego, aby zwolnić tempo. Jeszcze w listopadzie i grudniu zapraszamy warszawskich wolontariuszy do skorzystania z bezpłatnej oferty dedykowanych im szkoleń. Do wyboru aż 6 różnych tematów!  22 listopada między 15:00 a 20:00 przyjrzymy się temu, z jakimi tru...
Za nami ósma edycja konkursu na najlepszego wolontariusza województwa mazowieckiego „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs jest etapem regionalnym ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, we ws...
Taniec to Twoja pasja? Chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać ruch w pracy z seniorami? Szukasz nowych inspiracji do prowadzenia zajęć grupowych i międzypokoleniowych? Zapraszamy do udziału w warsztatach, które dedykujemy ochotnikom, koordynatorom oraz wszystkim tym, którzy są zaintere...
Przed nami kolejna inicjatywa urzędników realizowana w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Urzędu m.st. Warszawy! Wspólnie z wolontariuszami Punktu Wolontariatu Senioralnego CAM "Nowolipie" zapraszamy na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia mat węchowych, które zostaną przekazan...
Działacie na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnością, a może wspieracie chorych i potrzebujących? Wspólnie z Centrum Alzheimera zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach oraz spotkaniu superwizyjnym, które realizujemy w ramach programu „Wspieraj Dobrze”. W listo...
Punkt Wolontariatu Senioralnego to pierwszego tego typu miejsce w Warszawie, którego celem jest rozwój i wsparcie aktywności mieszkańców miasta w zakresie wolontariatu seniorów. O tym jak działa Punkt, w jakim celu powstał oraz co do działania mogą wnieść wolontariuszki i wolontariu...
Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie", w otwartym konkursie ofert przeprowadzanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Realizacja konkursu jest czę...