Aktualności

Za nami kolejne, V już Warszawskie Spotkanie z Wolontariatem. Podczas spotkania koordynatorzy wolontariatu rozmawiali o angażowaniu i zachęcaniu wolontariuszy do działań w swoich organizacjach i placówkach. Zastanawiali się jak zwiększać atrakcyjność zadań dla swoich wolontariuszy tak, ...
W dniu 22 września 2017 roku, w Domu Kultury Kadr, odbyło się trzecie szkolenie realizowane w ramach Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach. Podczas poprzednich szkoleń (w maju i w lipcu) pracownicy 14 publicznych bibliotek w Warszawie zapoznawali się z tematem wolontariatu, jego sposobe...
Wolontariat w teatrze i to od kuchni? Czemu nie! Jeśli chcecie dowiedzieć się jak wygląda wolontariat w teatrze, na jakich filarach oparty ma swój program, w jakich zadaniach uczestniczą wolontariusze oraz jak wygląda proces rekrutacji, przyjdźcie na wizytę studyjną do STUDIO teatrgalerii...
W ciepły weekend września na Krakowskim Przedmieściu stanęło miasteczko pozarządowe. Wzdłuż Alei Wartości ciągnącej się po dwóch stronach ulicy znalazły się namioty, a w nich czekali przedstawiciele ponad 70 inicjatyw społecznych. Piknik był częścią VIII Ogólnopolskiego Forum I...
Akademia Liderów Wolontariatu to program szkoleniowy dla wolontariuszy-liderów, którzy w swoim zaangażowaniu i pracy wyróżniają się szczególną inicjatywą i chęcią rozwijania swoich działań. Osoby, które są aktywnie zaangażowane w działalność wolontariacką w swojej organiz...
Zapraszamy na szkolenie adresowane do warszawskich koordynatorów wolontariatu pt. „Rozwój kompetencji poprzez wolontariat - zastosowanie narzędzi coachingowych w pracy koordynatora wolontariatu”. Podczas szkolenia spojrzymy na wolontariat jako sposób do rozwoju różnorodnych kompetencj...
Co jest kluczem do angażowania się wolontariuszy? Jak pozyskać i zachęcić do działania ? Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza na spotkanie adresowane do organizatorów wolontariatu w Warszawie. Tym razem przy dobrej porannej kawie porozmawiamy na temat angażowania się wolontar...
W zbliżającym się tygodniu wolontariusze warszawskich organizacji i instytucji będą mogli bezpłatnie pogłębić posiadane umiejętności oraz wzmocnić swoją tożsamość i poczucie przynależności do wspólnoty wolontariuszy warszawskich. Jest jeszcze możliwość skorzystania z odbywają...
Drodzy koordynatorzy wolontariatu!  Jeśli chcecie dowiedzieć się jak wygląda wolontariat w Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ (Centrum Onkologii), dla kogo została powołana Fundacja i komu pomaga, przyjdźcie na wizytę studyjną już 20 września do siedziby Fundacji w Centrum Onkologii ul. Ro...
Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów rozpoczyna rekrutację do programu„Akademia Liderów Wolontariatu”. Kogo szukamy?Szukamy osób, które działają aktywnie w wolontariacie na terenie m.st. Warszawa i mają predyspozycje do włączenia się w koordynowani...