Baza wiedzy

 „Kto na Ochotnika? Szkolne programy wolontariatu” to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach realizacji działań w projekcie „Ochotnicy warszawscy”. „Kto na ochotnika” zakłada rozwój warszawskiego wolontariatu uczniowskiego na rzecz rówieśników, szkoły oraz lokalnego...
  Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na swój wiek czy doświadczenie. Jedną z grup wiekowych, którą możemy wyróżnić w kontekście organizacji wolontariatu, są osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Wyróżniamy tę grupę przede wszystkim ze względu na aspekty p...
Czy bezrobotny może być wolontariuszem bez utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych? Na rzecz jakich podmiotów wolontariusze mogą wykonywać świadczenia? Czy trzeba pisemnie rozwiązywać porozumienie? Jaka jest ochrona wolontariuszy z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń? Organizują...
„Wolontariat – jak to działa?” to zbiór najważniejszych etapów współpracy z ochotnikami, stworzony w celu wspierania rozwoju kompetencji warszawskich organizatorów wolontariatu. Materiał został przygotowany dla wszystkich organizacji i instytucji, które chcą aby ich współpraca z w...
  Spot promujący projekt Spot podsumowujący projekt Spot dotyczący rekrutacji wolontariuszy Spot dotyczący szkoleń wolontariuszy Spot dotyczący pracy wolontariuszy  ...
W ramach działań w środowisku lokalnym możliwe jest podejmowanie wielu aktywności, z których część ma wolontariacki charakter. W wyborze sposobu zaangażowania może być pomocny Niezbędnik aktywnych mieszkańców. Niezbędnik został stworzony by pomagać w realizowaniu pomysłów, w...
W ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy" powstało pięć scenariuszy zajęć edukacyjnych dotyczących zagadnienia wolontariatu.Scenariusze tworzą blok programowy, którego założeniem jest, prowadzenie zajęć o wolontariacie na każdym etapie edukacji. Celem scenariuszy jest zapoznanie ucz...
W ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy" powstało pięć scenariuszy zajęć edukacyjnych dotyczących zagadnienia wolontariatu.Scenariusze tworzą blok programowy, którego założeniem jest, prowadzenie zajęć o wolontariacie na każdym etapie edukacji. Celem scenariuszy jest zapoznanie ucz...