Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom

O organizacji

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w listopadzie 2008 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Celem istnienia PORT-u jest stałe podnoszenie jakości rodzinnej opieki zastępczej oraz profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie. Ośrodek współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, które jest organizatorem pieczy zastępczej w Warszawie.

Koordynator ochotników

Katarzyna Kieszek

E-mail

k.kieszek@naszdom.org.pl

Telefon

228343457

Adres i lokalizacja

AL. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
Polska