Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego - Warszawski Dom pod Fontanną

Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego - Warszawski Dom pod Fontanną

Adres organizatora

Nowolipki 6a
00-153 Warszawa
Polska

O organizacji

Jesteśmy osobami, które zdecydowały się wspólnie prowadzić Dom-Klub, należymy do międzynarodowej sieci podobnych domów (zob. ICCD). Są wśród nas członkowie Domu, którzy doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego, a także pracownicy i wolontariusze. Do czego dążymy… Naszym celem jest takie wzmacnianie własnej podmiotowości i autonomii (ang. empowerment), by móc podejmować jak najlepsze dla nas decyzje, włączać się w rozmaite przedsięwzięcia, pełnić różnorodne role społeczne i zawodowe. Dom-Klub… to miejsce, gdzie działamy, naturalna przestrzeń z realnymi ludzkimi dążeniami i problemami. Umożliwia nam ona i zachęca do brania na siebie współodpowiedzialności za różne działania. Członkowie i pracownicy współzarządzają Domem i razem wykonują zadania.

E-mail

m.tokarski@wdpf.org.pl

Telefon

226365589
Wyślij rekomendację dla tego organizatora