Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

O organizacji

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

E-mail

katarzyna.zygmunt@fdds.pl

Adres i lokalizacja

Walecznych 59
03-926 Warszawa
Polska