Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 2 dni
Ofertę wybrało: 40 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Twarda 1
00-114 Warszawa
Śródmieście

Pogotowie Lekcyjne

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

Pogotowie Lekcyjne

Opis projektu

Pogotowie Lekcyjne to projekt mający na celu wspieranie dzieci i młodzież w redukowaniu różnic edukacyjnych. Pozwala on nie tylko nadrabiać zaległości i poznawać nowe zagadnienia. Indywidualne spotkania wolontariusza i ucznia to również okazja, by w bezpiecznych i pozbawionych ocen warunkach tworzyć przestrzeń na pytania, wątpliwości oraz rozwijanie własnych zainteresowań. 

Zajęcia Pogotowia Lekcyjnego odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00–18.00 w placówkach Centrum Pomocy Społecznej lub w innych ustalonych lokalizacjach.

Zadania

Wolontariusz w ramach Pogotowia Lekcyjnego może: – wspierać dzieci i młodzież z dzielnicy Śródmieście w nauce – prowadzić zajęcia z języków obcych (indywidualne lub grupowe) – prowadzić zajęcia wyrównawcze – przygotowanie do egzaminów poprawkowych.

Ile czasu?

min. 1 godzina w tygodniu

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Dodatkowe wymagania

Wolontariusz powinien posiadać kompetencje w zakresie objętym współpracą. Wcześniejsze doświadczenie w nauczaniu nie jest wymagane.  Każdorazowo Koordynator Wolontariatu bezpośrednio z wolontariuszem ustala zakres współpracy

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

CPS Śródmieście oferuje:
– pomoc Koordynatora Wolontariatu w realizacji zadań w zależności od potrzeb,
– spotkania integracyjne i wspierające dla wolontariuszy,
– wystawienie zaświadczenia o zadaniach zrealizowanych w ramach współpracy,
– możliwość realizacji autorskich działań i projektów.