KulturaSportEdukacjaEkologiaPomoc społecznaPrzestrzeń miejska

Herbatka dla "Sąsiadka"

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Targówek
Dołącz teraz
4%
Pozostało
2 dni

Adres:

ul. Radzymińska 111a/113
03-549 Warszawa
Targówek

Zadania

-pomoc osobom potrzebującym, samotnym (robienie zakupów, spędzenie czasu wolnego, spacery, granie w gry, itd) – wymiana doświadczeń międzypokoleniowych – uczestniczenie w warsztatach i szkoleniach przygotowujących wolontariusza do niesienia pomocy innym w zakresie: kompetencji społecznych, treningu interpersonalnego, pracy z grupą, tworzenia i budowania dobrego zespołu, animacji czasu wolnego

Ile czasu?

-szkolenia,warsztaty do 10h w miesiącu – kontakt z osobami potrzebującymi przynajmniej 3 spotkania w miesiącu
Herbatka dla

Opis projektu

Herbatka dla „Sąsiadka” to cykl spotkań na rzecz środowiska lokalnego, osób potrzebujących, starszych, samotnych, niepełnosprawnych realizowanych w ramach projektu „My Sąsiedzi”. Spotkania mają na celu przede wszystkim udzielić wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, ale także stwarzają możliwość do współpracy, tworzenia, wymiany międzypokoleniowej pomiędzy wolontariuszami.
Do zespołu zapraszamy licealistów, studentów, osoby pracujące, tych którzy mają czas i chęci, żeby zrobić coś dla innych i dla siebie. Zapewniamy odpowiednie przygotowanie grupy wolontariuszy, które pomoże, wzmocni, poszerzy wiedzę i dostarczy odpowiednich narzędzi do podjęcia pomocy na rzecz drugiej osoby. Opiekę merytoryczną będzie pełnił koordynator, prowadząc regularne spotkania superwizyjne, podczas których będzie można porozmawiać o trudach, problemach, uczuciach towarzyszących podczas realizacji projektu.
Projekt jest realizowany do 2017 roku, nie wyklucza to zakończenia współpracy.

Dodatkowe wymagania

Oczekujemy od wolontariusza przede wszystkim zaangażowania, odpowiedzialności i chęci w pomoc innym, a także w swój własny rozwój.

Oferujemy

- warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, treningu interpersonalnego, pracy z grupą, tworzenia budowania dobrego zespołu, animacji czasu wolnego
-opieka merytoryczna koordynatora (regularne spotkania) – możliwość uczestniczenia w innych projektach działających w organizacji oraz współtworzenie nowych – działanie w zintegrowanej grup wolontariuszy
-pracę w obszarach: działań społecznych, nawiązywania kontaktów i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, praca z dziećmi i dorosłymi
-umowę wolontariacką, zaświadczenie odbycia praktyk studenckich/ wolontariatu

Możesz być także zainteresowany:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR

Wolontariusz do klubu sportowego ON (rugby na wózkach)

Treningi klubu Four Kings odbywają się 2 razy w tygodniu: – wtorki – 15.00–18.30 – czwartki – 15.20–19.00 organizujemy też całodniowe zgrupowania w soboty lub niedziele w godz. 8.00–19.00

Poszukujemy wolontariuszy do pracy socjoterapeutycznej z dziećmi

Od wielu lat Stowarzyszenie Aslan prowadzi grupy socjoterapeutyczne i organizuje w okresie wakacyjnym obozy socjoterapeutyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Cele: – stwarzają możliwość głębszej i dłuższej pracy socjoterapeutycznej (niekolidującej z zajęciami szkolnymi); – uzupełniają oddziaływania terapeutyczne; – dostarczają doświadczeń korekcyjnych, uczą samodzielności i zaradności.

Pomoc Seniorom

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego z pomocą wolontariuszy wspiera seniorów, przeciwdziałając ich wykluczeniu i osamotnieniu. Dzięki takiej pomocy najstarsi mieszkańcy naszego miasta mogą dłużej pozostać sprawni i aktywni a ich potencjał może zostać wykorzystany na rzecz działań międzypokoleniowych. Wsparcie seniorów prowadzone jest przez cały rok, w sposób ustalony pomiędzy wolontariuszami i Koordynatorem Wolontariatu.  

Pogotowie Lekcyjne

Pogotowie Lekcyjne to projekt mający na celu wspieranie dzieci i młodzież w redukowaniu różnic edukacyjnych. Pozwala on nie tylko nadrabiać zaległości i uczyć się nowych zagadnień. Indywidualne spotkania wolontariusza i ucznia to również okazja, by w bezpiecznych i pozbawionych ocen warunkach tworzyć przestrzeń na pytania, wątpliwości, dociekania oraz rozwiajanie własnych zainteresowań.  Zajęcia Pogotowia Lekcyjnego odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00–18.00 w placówkach Centrum Pomocy Społecznej lub w innych ustalonych lokalizacjach.