Prawa człowiekaPomoc społecznaPrzestrzeń miejska

Pomoc cudzoziemcom w biurze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Dołącz teraz
69%
Pozostało
63 dni

Adres:

Siedmiogrodzka 5
01-204 Warszawa
Wola

Zadania

Pomoc przy obsłudze klienta:
Pomoc w tłumaczeniach ( w tym tłumaczeń podczas konsultacji z prawnikiem),
Kierowanie klientów do prawnika lub doradcy wg zapisu z grafiku lub zgodnie z potrzebą cudzoziemca,
Pomoc w zapisywaniu klientów na dyżur,
Udział w szkoleniach dla wolontariuszy

Ile czasu?

Raz w tygodniu na 4 godziny
Pomoc cudzoziemcom w biurze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Opis projektu

SIP zajmuje się pomocą cudzoziemcom – uchodźcom i migrantom. Do naszego biura przychodzą osoby potrzebujące pomocy prawnej, tłumaczeniowej lub innego rodzaju wsparcia. Klienci przyjmowani są po uprzednim zapisaniu się do prawnika lub doradcy. Bardzo potrzebujemy wsparcia przy obsłudze klienta cudzoziemca, by efektywniej móc pomóc. Najczęściej po pomoc zwracają się osoby rosyjskojęzyczne w tym z Czeczenii, Ukrainy ale przychodzą też klienci, którzy mówią po angielsku, francusku czy arabsku.

Dodatkowe wymagania

Znajomość podstaw języka rosyjskiego i angielskiego, komunikatywność,
otwartość na inne kultury i ludzi,
kreatywność,
cierpliwość .

Oferujemy

szkolenia i spotkania dla wolontariuszy,
możliwość poszerzenia działalności w SIP-ie,
możliwość wdrażania własnych pomysłów,
praca w wyjątkowym zespole z możliwością nauczenia się wielu rzeczy merytorycznych od prawników i innych pracowników,
możliwość poznania osób z innych kręgów kulturowych i odwiedzenia ośrodków dla uchodźców,
dostęp do publikacji SIP-u,
własne stanowisko pracy.

Możesz być także zainteresowany:

Tłumaczenia ustne z j.rosyjskiego dla uchodźców

Wspieramy uchodźców jako tłumacze podczas wizyt lekarskich i w urzędach. Staramy się także uczyć ich, jak działa system opieki zdrowotnej w naszym kraju oraz pomagamy im stać się bardziej samodzielnymi, by z biegiem czasu umieli się w nim odnaleźć. Staramy się także przybliżyć tematykę uchodźstwa personelowi szpitala i wesprzeć go w pracy z pacjentem cudzoziemskim. Wykonujemy także tłumaczenia pisemne (dokumentacja medyczna, formularze).

Wolontariat stały w Muzeum Powstania Warszawskiego

Wolontariusze każdego dnia wspierają Muzeum Powstania Warszawskiego we wszystkich obszarach jego działalności. Są integralną częścią społeczności muzealnej od samego początku funkcjonowania instytucji. To właśnie Wolontariusze pomagali tworzyć Muzeum i od pierwszych dni jego działalności angażowali się w prace na ekspozycji i kontakty z Powstańcami Warszawskimi. W chwili obecnej w wolontariat na stałe zaangażowanych jest blisko dwieście osób. O sile zaangażowania świadczy choćby fakt, że wiele osób towarzyszy Muzeum od trzynastu lat. Zdecydowana większość Wolontariuszy wiąże się z Muzeum na dłużej niż rok, a nawet na wiele lat. Wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego jest bardzo zróżnicowany. Tworzą go ludzie w wieku od kilkunastu do blisko stu lat. Ta międzypokoleniowość pozwala na wymianę poglądów, doświadczeń, umiejętności, na wzajemne uczenie się i wspieranie,

Wolontariusze-przewodnicy Muzeum Powstania Warszawskiego

W Muzeum Powstania Warszawskiego ponad 30 Wolontariuszy uzyskało certyfikat przewodnika i oprowadza grupy (średnio 1 grupa tygodniowo). Chętnie poszerzymy grono naszych Wolontariuszy-przewodników o osoby pełnoletnie, z zacięciem do wystąpień publicznych, sprawnych fizycznie z dobrą dykcją i wymową; zainteresowanych historią, a w szczególności okresem II Wojny Światowej, historią Polskiego Państwa Podziemnego, AK oraz samego Powstania Warszawskiego. Dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR

Pomoc Seniorom

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego z pomocą wolontariuszy wspiera seniorów, przeciwdziałając ich wykluczeniu i osamotnieniu. Dzięki takiej pomocy najstarsi mieszkańcy naszego miasta mogą dłużej pozostać sprawni i aktywni a ich potencjał może zostać wykorzystany na rzecz działań międzypokoleniowych. Wsparcie seniorów prowadzone jest przez cały rok, w sposób ustalony pomiędzy wolontariuszami i Koordynatorem Wolontariatu.