Kultura

Muzeum Pałacu w Wilanowie szuka wolontariuszy rekonstruktorów!

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dołącz teraz
3%
Pozostało
2 dni

Adres:

Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
Wilanów

Zadania

• wsparcie pracy rekonstruktorów w trakcie prowadzonych warsztatów
• poszukiwanie i analiza źródeł historycznych
• katalogowanie przeprowadzonych kwerend
• pomoc w obsłudze organizowanych imprez/wydarzeń
• tworzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych działań
• poszukiwanie pomysłów i inspiracji na wzbogacenie obecnych programów
• kreowanie nowych twórczych inicjatyw
• opracowanie nowych przemysłów kultury i gadżetów muzealnych
• tworzenie bazy wiedzy o szeroko pojętej kulturze staropolskie

Ile czasu?

do uzgodnienia
Muzeum Pałacu w Wilanowie szuka wolontariuszy rekonstruktorów!

Opis projektu

Interesujesz się historią i chciałbyś rozwijać swoją pasję w miejscu, w którym ta historia żyje? Masz wiele pomysłów na oryginalne akcje rekonstrukcyjne, którymi chcesz się dzielić? Chciałbyś pomagać w warsztatach prowadzonych przez rekonstruktorów z Muzeum Pałacu w Wilanowie? Dołącz do grona wilanowskich wolontariuszy historycznych!
________________________________________

Wolontariuszy zainteresowanych rekonstrukcją zapraszamy do programu Cech Wilanowski, który jest skierowany nie tylko do osób zainteresowanych rekonstrukcją historyczną, ale do wszystkich pasjonatów historii. Ochotnicy uczestniczący w programie poznają epokę króla Jana III, doświadczając różnych dziedzin staropolskiego życia, m.in. kuchni, mody, poligrafii, militariów czy obyczajów. Nazwa programu nawiązuje do staropolskiego systemu, który w cechach i gildiach zrzeszał ludzi o podobnych umiejętnościach i zainteresowaniach. Głównym celem było doskonalenie umiejętności, ale też tworzenie silnych więzi grupowych.

Dodatkowe wymagania

zainteresowanie historią

Oferujemy

• udział w wydarzeniach rekonstrukcyjnych i warsztatach
• możliwość wzbogacenia swoimi pomysłami obecnych programów muzeum
muzealnych
• pracę w zespole ludzi zainteresowanych historią
• konsultacje merytoryczne prowadzonych prac

Możesz być także zainteresowany:

Wolontariat w Q-Ruchu Sąsiedzkim

Działania sąsiedzkie w ramach Q-Ruchu są realizowane przez CAL w projekcie „Warszawa Lokalnie”, który trwa do końca 2018 roku i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Pomysł na działania wspierające aktywnych warszawiaków powstał w Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Projekt jest realizowany przy współpracy Centrum Komunikacji Społecznej, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (lider projektu), Fundacji Civis Polonus, Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL oraz Stowarzyszenia BORIS, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych inicjatywami społecznymi, aktywnością obywatelską i różnorodnymi zjawiskami społeczno-kulturalnymi w przestrzeni miejskiej do Q-Ruchu Sąsiedzkiego. Oferujemy współpracę w ramach programów stażowych, praktyk studenckich i wolontariatu w siedzibie CAL w Centrum Społecznym ul. Paca 40 w Warszawie.

Wolontariat w Centrum Społecznym Paca 40

Paca 40 powstało aby wspierać rozwój społeczności lokalnej, aby była zintegrowana, silna, aktywna i świadomie decydowała o sprawach dla niej ważnych. Nie ma aktywnej społeczności bez wolontariatu! Wszystkie działania na Paca są bezpłatne, ponieważ prowadzącymi są wolontariusze. To dzięki ich pasji możecie przyjść i bez żadnych opłat uczestniczyć w zajęciach. Nasi wolontariusze do wspaniała grupa odpowiedzialnych mieszkańców, ponieważ aktywność wolontariacka to działanie obywatelskie na rzecz swojego otoczenia. Jeśli podoba Ci się taka wizja społeczeństwa obywatelskiego to zapraszamy! Zespół Paca nie tworzy zajęć, które się tu odbywają. To wolontariusze zgłaszają się by prowadzić spotkania. Bo taka jest nasza ZASADA: jeśli chcesz korzystać z tego miejsca, proszę zrób coś dla innych, a oni zrobią coś dla Ciebie.

DS "Szmulowizna" poszukuje wolontariuszy

Dom Sąsiedzki jest lokalnym centrum społecznościowym współtworzonym przez lokalną społeczność, służącym ożywianiu i integracji społeczności lokalnej. Działania realizowane w ramach Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna” to praca w wybranych mikrospołecznościach w oparciu o lokalną koalicję: organizacji, instytucji i mieszkańców nad integracją i rozwiązywaniem problemów lokalnych przybierająca formy zależnie od zidentyfikowanych lokalnie potrzeb.

Wolontariat stały w Muzeum Powstania Warszawskiego

Wolontariusze każdego dnia wspierają Muzeum Powstania Warszawskiego we wszystkich obszarach jego działalności. Są integralną częścią społeczności muzealnej od samego początku funkcjonowania instytucji. To właśnie Wolontariusze pomagali tworzyć Muzeum i od pierwszych dni jego działalności angażowali się w prace na ekspozycji i kontakty z Powstańcami Warszawskimi. W chwili obecnej w wolontariat na stałe zaangażowanych jest blisko dwieście osób. O sile zaangażowania świadczy choćby fakt, że wiele osób towarzyszy Muzeum od trzynastu lat. Zdecydowana większość Wolontariuszy wiąże się z Muzeum na dłużej niż rok, a nawet na wiele lat. Wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego jest bardzo zróżnicowany. Tworzą go ludzie w wieku od kilkunastu do blisko stu lat. Ta międzypokoleniowość pozwala na wymianę poglądów, doświadczeń, umiejętności, na wzajemne uczenie się i wspieranie,

Wolontariusze-przewodnicy Muzeum Powstania Warszawskiego

W Muzeum Powstania Warszawskiego ponad 30 Wolontariuszy uzyskało certyfikat przewodnika i oprowadza grupy (średnio 1 grupa tygodniowo). Chętnie poszerzymy grono naszych Wolontariuszy-przewodników o osoby pełnoletnie, z zacięciem do wystąpień publicznych, sprawnych fizycznie z dobrą dykcją i wymową; zainteresowanych historią, a w szczególności okresem II Wojny Światowej, historią Polskiego Państwa Podziemnego, AK oraz samego Powstania Warszawskiego. Dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych.