SportEdukacjaPomoc społecznaPrzestrzeń miejska

Wolontariat przy projekcie Szkoły Ruchomej na warszawskiej Pradze Północ

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ
Dołącz teraz
51%
Pozostało
37 dni

Adres:

Inżynierska 3
00-001 Warszawa
Praga-Północ

Zadania

Wolontariusze wspomogą animację czasu wolnego dzieci i młodzieży na praskich podwórkach, w okolicach ulicy Stalowej, gdzie przy użyciu specjalnego wózka animacyjnego -Szkoły Ruchomej, prowadzone są działania skierowane do dzieci spędzających czas w otwartej przestrzeni tej dzielnicy. Wolontariusze oprócz wykorzystywania Szkoły Ruchomej bawić się będą też z dziećmi w gry i zabawy podwórkowe np. chowany, zabawy ze sprzętem sportowym lub chustą animacyjną.

Ile czasu?

Minimum 1 x w tygodniu w stały wybrany dzień pn-pt, w godzinach 16- 19.
Wolontariat przy projekcie Szkoły Ruchomej na warszawskiej Pradze Północ

Opis projektu

Szkoła Ruchoma to specjalnie zaprojektowane do pracy na ulicy narzędzie edukacyjne, skonstruowane z tablic szkolnych w formie wielkiego pudła na kółkach, co umożliwia sprawne przemieszczanie się. Dlatego dotrzeć może ona wszędzie tam, gdzie zbierają się dzieci. Można przytwierdzać do niej ponad 300 kolorowych paneli edukacyjnych, na których znajdują się gry i zabawy z zakresu: higieny, wiedzy szkolnej, praw dziecka, profilaktyki uzależnień, zdrowego żywienia etc. Szkoły Ruchome wspierają animacje podwórkowe dzieci i młodzieży zaniedbanych społecznie i wychowawczo, spędzających dużo czasu na podwórkach bez opieki dorosłych. Działają też w Ameryce Płd, Afryce i Azji.
Więcej informacji:
http://gpaspraga.org.pl/szkola-mobilna/
http://www.mobileschool.org/en

Dodatkowe wymagania

Wiek 20 - 40 lat. Potrzebna pogoda duch, ochota do pracy z dziećmi w formie podwórkowej - energia do zabaw i gier ulicznych.

Oferujemy

Porozumienie, NNW, zaświadczenie,. Gwarancja niezapomnianej podwórkowej przygody. Możliwość rozwinięcia umiejętność z zakresu animacji podwórkowej, nabrania doświadczenia w pracy w zespole, poznania ciekawych form pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym przy wsparciu koordynatora. Możliwość awansu na pozycję streetworkera - pedagoga ulicy.

Możesz być także zainteresowany:

DS "Szmulowizna" poszukuje wolontariuszy

Dom Sąsiedzki jest lokalnym centrum społecznościowym współtworzonym przez lokalną społeczność, służącym ożywianiu i integracji społeczności lokalnej. Działania realizowane w ramach Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna” to praca w wybranych mikrospołecznościach w oparciu o lokalną koalicję: organizacji, instytucji i mieszkańców nad integracją i rozwiązywaniem problemów lokalnych przybierająca formy zależnie od zidentyfikowanych lokalnie potrzeb.

Q Zmianom buduje zespół wolontariuszy!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004 roku inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Aktywnie właczamy się w budowanie systemów wsparcia lokalnego na Pradze Północ. Wspieramy organizacje w zakresie zarządzania i monitoringu projektów. Naszym celem jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych. W swoich działaniach stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Współpracujemy z uczelniami, miastami, gminami, organizacjami pozarządowymi, firmami oraz ponad 35 szkołami i przedszkolami na terenie województwa mazowieckiego i nie tylko. Ze swoimi działaniami dotarliśmy już do ponad 18 656 odbiorców (stan na 31.12.2015r.). Prowadzimy działalność projektową i odpłatną. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od

Wolontariusz/ka do pracy zdalnej - konwertowanie plików

Projekt Praga Gada Gwarą - adaptacja na komiksy felietonów Stefana Wiecha Wiecheckiego

Wolontariat w Centrum Wielokulturowym

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością przyjmującą m.in. poprzez prowadzenie działań animujących, edukacyjnych, kulturotwórczych oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania zgodne z celami Centrum. Centrum Wielokulturowe jest projektem, współfinansowanym przez Urząd m. st. Warszawy.Od maja 2017 roku gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja dla Somali, które realizują projekt współfinansowany z budżetu m.st Warszawy.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR