Pomoc społecznaPomoc społeczna

Warszawskie Hospicjum Społeczne poszukuje wolontariuszy

Warszawskie Hospicjum Społeczne
Dołącz teraz
78%
Pozostało
286 dni

Adres:

pl. Inwalidów 3
01-514 Warszawa
Żoliborz

Zadania

1. Wolontariusze, którzy towarzyszą chorym i ich rodzinom. Ich zadaniem jest odwiedzanie chorego w miarę jego chęci i potrzeb, pomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów lub po prostu obecność przy chorym.
2. Wolontariusze, którzy pomagają w organizacji pracy Hospicjum: pracy biurowej, magazynie i przy transporcie sprzętu do chorych, przy pozyskiwaniu funduszy lub darczyńców, problemach informatycznych, opracowywaniu materiałów, pracach konserwacyjnych.

Ile czasu?

Minimum 2 godziny tygodniowo.
Warszawskie Hospicjum Społeczne poszukuje wolontariuszy

Opis projektu

Warszawskie Hospicjum Społeczne stara się nieść wszelkiego rodzaju pomoc osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, które pragną resztę życia spędzić we własnym domu, oraz opiekującym się nimi rodzinom.

Dodatkowe wymagania

ukończenie kursu wolontariusza hospicyjnego.

Oferujemy

różne obszary działalności oraz elastyczne godziny wolontariatu. Oferujemy podpisanie umowy wolontarystycznej. Każdy z naszych wolontariuszy dostaje materiały związane z działalnością hospicjum, ma możliwość spotkania i uzyskania niezbędnych informacji od pracowników i innych wolontariuszy.

Możesz być także zainteresowany:

Pomóż nam wspierać osoby w żałobie.

Fundacja służy pomocą: psychologiczną i prawną, chce także zainicjować dyskusję o doświadczeniu żałoby i kształtować wrażliwość społeczną na sytuację osieroconych dorosłych i dzieci.Prowadzimy szkolenia i warsztaty na temat pomocy osobom w żałobie. W Fundacji rozwijamy się i robimy wszystko, żeby zadbać o naszych podopiecznych. Dlatego zależy nam na współpracy z wolontariuszami - osobami, które wsparłyby nasze działania.

Połącz pasję z pomaganiem:)

Wolontariat jest organizowany w ramach wsparcia kadrowego projektów prowadzonych przez fundację. Głównym celem jest wsparcie fundraisera fundacji w planowaniu organizacji oraz realizacji projektów w obszarze marketingu, PR oraz zbiórki środków na działania fundacji:)

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR

Czwartki na Plus

W ramach realizacji zadania zorganizowana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i poradnictwo informacyjno-medyczne w formie spotkań stacjonarnych dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich, w szczególności dla osób świeżo zdiagnozowanych zamieszkujących lub przebywających na terenie M. St. Warszawy. Przy zachowaniu wielostronnej współpracy pomiędzy organizacjami, opiekujemy się i docieramy ze wsparciem do różnorodnych grup odbiorców, począwszy od pacjentów pozostających w terapii substytucyjnej lub mających problemy z utrzymaniem leczenia ARV, przez specyficzne problemy par o statusie mieszanym, kobiet, osób z grupy MSM, skończywszy na rodzinach z dziećmi żyjącymi z HIV/AIDS.

Wolontariat w Family for Family

Różnice w posiadaniu dóbr materialnych (dobrej jakości ubrań, elektroniki itp.) u dzieci z mniej zamożnych rodzin źle wpływają na ich rozwój oraz budowanie relacji społecznych z rówieśnikami. Dzieci z zamożnych rodzin często mają nadmiar rzeczy, z których szybko wyrastają. Rzeczy te można przekazać dzieciom z mniej zamożnych rodzin, a przez to poprawić ich samopoczucie i samoocenę. Family for Family łączy w pary rodziny bardziej i mniej zamożne i ułatwia bezkosztowe oraz odpowiadające potrzebom obu rodzin przekazywanie rzeczy. Przekazywane rzeczy to przede wszystkim używane ubrania dobrej jakości. Od czasu do czasu mogą to być zabawki, książki lub małe urządzenia elektroniczne. Ważnym elementem naszego programu jest to, że dzieci z zamożnych rodzin już w młodym wieku uczą się wrażliwości społecznej oraz czerpania radości z dawania.