SportEdukacjaPomoc społecznaPomoc społeczna

Wolontariat w rodzinach zastępczych

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom
Dołącz teraz
11%
Pozostało
6 dni

Adres:

AL. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
Bielany

Zadania

Poszukujemy osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc warszawskim rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym.

Do tej pory nasi wolontariusze byli zaangażowani w pomoc w lekcjach, w organizację zajęć reedukacyjnych, logopedycznych czy w organizację czasu wolnego dla podopiecznych.
Poszukujemy także osób zainteresowanych pomocą w opiece nad najmłodszymi przebywającymi w rodzinach zastępczych.

Ile czasu?

Kontakt z dzieckiem min. 3h/tyg
Wolontariat w rodzinach zastępczych

Opis projektu

Port Warszawa

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w listopadzie 2008 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Celem istnienia PORT-u jest stałe podnoszenie jakości rodzinnej opieki zastępczej oraz profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie. Ośrodek współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, które jest organizatorem pieczy zastępczej w Warszawie.

Dodatkowe wymagania

Oczekujemy dobrego nastawienia, zaangażowania, odpowiedzialności i sumienności wobec naszych podopiecznych

Oferujemy

W ramach wolontariatu zapewniamy:
• umowę wolonatriacką,
• ubezpieczenie OC i NNW,
• regularne warsztaty edukacyjno-superwizyjne,(raz w miesiącu)
• indywidualną pomoc i wsparcie Specjalistów ds. pracy z dzieckiem i rodziną,
• zaświadczenia,
• poznanie pracy profesjonalnego zespołu

Część superwizyjna jest poświęcona omówieniu spotkań z dziećmi i opiekunami zastępczymi. Jest to także czas, w którym każdy uczestnik może podzielić się swoimi trudnościami, sukcesami a także wymienić się doświadczeniami w pracy z dziećmi i rodziną, z pozostałymi uczestnikami warsztatów.
Celem tej części jest wspólne szukanie rozwiązań i metod postępowania w pracy z dziećmi i rodzinami. W części edukacyjnej pracownicy Ośrodka PORT dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, poprzez ćwiczenia, projekcje filmowe

Możesz być także zainteresowany:

Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce

Program wolontariat w OPS Bielany jest realizowany od 2000 roku,Celem programu jest właściwe zaspokajanie potrzeb rodzin niewydolnych wychowawczo ( głownie dzieci i młodzieży), osób niepełnosprawnych i starszych będących w trudnej sytuacji życiowej będących mieszkańcami Bielan oraz zwiększenie aktywności lokalnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie Mały Dietetyk

Mały Dietetyk to innowacyjny projekt edukacji żywieniowej skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na projekt składają się: – cykl sześciu warsztatów żywieniowych prowadzonych przez specjalistów ds. żywienia człowieka – ocena jadłospisu dzieci Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów i omawiają najważniejsze aspekty prawidłowej diety dzieci oraz zachęcają do poznawania nowych smaków. Chcemy, aby dzieci, już na początku swoich konsumenckich doświadczeń, dowiedziały się, że żywienie wpływa na ich zdrowie i samopoczucie oraz że zdrowe żywienie jest smaczne i atrakcyjne. Wspólne gotowanie i jedzenie ma uświadomić dzieciom, że mają wpływ na to, co jedzą i zachęcić do poznawania nowych produktów i smaków.

Wolontariusze do zajęc grupowych osób chorych na Alzheimera przy OWDS1

Realizacja programu wolontariat w OPS od 2000r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR

Wolontariusz do klubu sportowego ON (rugby na wózkach)

Treningi klubu Four Kings odbywają się 2 razy w tygodniu: – wtorki – 15.00–18.30 – czwartki – 15.20–19.00 organizujemy też całodniowe zgrupowania w soboty lub niedziele w godz. 8.00–19.00