Pomoc społecznaPomoc społeczna

Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce

Ośrodek pomocy Społecznej Dz.Bielany m.st.Warszawy
Dołącz teraz
77%
Pozostało
77 dni

Adres:

Przybyszewskiego 8 0/82 225689192
01-824 Warszawa
Bielany

Zadania

Pomoc w nauce języka angielskiego,matematyki, w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej.Uczniami są dzieci naszych klientów , którzy są pod opieką OPS.

Ile czasu?

Minimum 1 razy w tygodniu przez 1,5 godziny.Dni i godziny elastyczne dostosowane do możliwości wolontariusza
Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce

Opis projektu

Program wolontariat w OPS Bielany jest realizowany od 2000 roku,Celem programu jest właściwe zaspokajanie potrzeb rodzin niewydolnych wychowawczo
( głownie dzieci i młodzieży), osób niepełnosprawnych i starszych będących w trudnej sytuacji życiowej będących mieszkańcami Bielan oraz zwiększenie aktywności lokalnej.

Dodatkowe wymagania

Umiejętność przekazania wiedzy, cierpliwość.

Oferujemy

Podpisujemy porozumienia, wydajemy zaświadczenie, wsparcie merytoryczne i opieka koordynatora wolontariatu.Spotkania integracyjne, szkolenia

Możesz być także zainteresowany:

Wolontariat w rodzinach zastępczych

Port Warszawa Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w listopadzie 2008 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Celem istnienia PORT-u jest stałe podnoszenie jakości rodzinnej opieki zastępczej oraz profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie. Ośrodek współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, które jest organizatorem pieczy zastępczej w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w projekcie Mały Dietetyk

Mały Dietetyk to innowacyjny projekt edukacji żywieniowej skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na projekt składają się: – cykl sześciu warsztatów żywieniowych prowadzonych przez specjalistów ds. żywienia człowieka – ocena jadłospisu dzieci Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów i omawiają najważniejsze aspekty prawidłowej diety dzieci oraz zachęcają do poznawania nowych smaków. Chcemy, aby dzieci, już na początku swoich konsumenckich doświadczeń, dowiedziały się, że żywienie wpływa na ich zdrowie i samopoczucie oraz że zdrowe żywienie jest smaczne i atrakcyjne. Wspólne gotowanie i jedzenie ma uświadomić dzieciom, że mają wpływ na to, co jedzą i zachęcić do poznawania nowych produktów i smaków.

Wolontariusze do zajęc grupowych osób chorych na Alzheimera przy OWDS1

Realizacja programu wolontariat w OPS od 2000r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR

Czwartki na Plus

W ramach realizacji zadania zorganizowana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i poradnictwo informacyjno-medyczne w formie spotkań stacjonarnych dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich, w szczególności dla osób świeżo zdiagnozowanych zamieszkujących lub przebywających na terenie M. St. Warszawy. Przy zachowaniu wielostronnej współpracy pomiędzy organizacjami, opiekujemy się i docieramy ze wsparciem do różnorodnych grup odbiorców, począwszy od pacjentów pozostających w terapii substytucyjnej lub mających problemy z utrzymaniem leczenia ARV, przez specyficzne problemy par o statusie mieszanym, kobiet, osób z grupy MSM, skończywszy na rodzinach z dziećmi żyjącymi z HIV/AIDS.