Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 16 dni
Ofertę wybrało: 9 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Kościuszkowców 80
04-552 WARSZAWA
Wawer

Poszukujemy Wolontariuszy zainteresowanych tematyką chorób otępiennych

Fundacja Wsparcie

Poszukujemy Wolontariuszy zainteresowanych tematyką chorób otępiennych

Opis projektu

Głównym celem realizacji projektu deMemo jest pomoc i wsparcie dla osób starszych cierpiących z powodu choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów.W ramach projektu realizowany jest Program Wolontariatu, którego celem jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat chorób otępiennych i możliwości uzyskania pomocy oraz wsparcie zespołu Fundacji Wsparcie w realizowanych działaniach.

Zadania

Wolontariusze będą wspierać pracowników Fundacji w takich działaniach jak: Psychoedukacyjna Grupa Wsparcia, Zajęcia Terapeutyczne dla osób chorych i Dni Otwarte ze specjalistami w ramach projektu deMemo

Ile czasu?

Czas działań w zależności od możliwości Wolontariusza

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Dodatkowe wymagania

Do udziału w Programie Wolontariatu zapraszamy dorosłych mieszkańców Warszawy, którzy mają czas i chęć aktywnego
udzielania się na rzecz grupy osób z chorobami otępiennymi lub które przygotowują się do pracy z tą grupą osób.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Wolontariusze będą mieli możliwość odbycia specjalistycznego i praktycznego szkolenia jak pracować z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze i otępienne, zdobycia/pogłębienia doświadczeń zawodowych w pracy z osobami starszymi i ich opiekunami, odbycia praktyk i stażu zawodowego, uzyskania zaświadczenia o odbytym stażu i rekomendacji. Wolontariusze w ramach tego działania przejdą gruntowne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu problematyki chorób otępiennych i organizacji opieki uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych w ramach Dni Otwartych, w spotkaniach superwizyjnych i podczas wspierania prowadzących Zajęcia Terapeutyczne i Psychoedukacyjną Grupę Wsparcia.