EdukacjaPomoc społeczna

Poszukujemy Wolontariuszy zainteresowanych tematyką chorób otępiennych

Fundacja Wsparcie
Dołącz teraz
21%
Pozostało
68 dni

Adres:

Kościuszkowców 80
04-552 WARSZAWA
Wawer

Zadania

Wolontariusze będą wspierać pracowników Fundacji w takich działaniach jak: Psychoedukacyjna Grupa Wsparcia,
Zajęcia Terapeutyczne dla osób chorych i Dni Otwarte ze specjalistami w ramach projektu deMemo

Ile czasu?

Czas działań w zależności od możliwości Wolontariusza
Poszukujemy Wolontariuszy zainteresowanych tematyką chorób otępiennych

Opis projektu

Głównym celem realizacji projektu deMemo jest pomoc i wsparcie dla osób starszych cierpiących z powodu choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów.W ramach projektu realizowany jest Program Wolontariatu, którego celem jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat chorób otępiennych i możliwości uzyskania pomocy oraz wsparcie zespołu Fundacji Wsparcie w realizowanych działaniach.

Dodatkowe wymagania

Do udziału w Programie Wolontariatu zapraszamy dorosłych mieszkańców Warszawy, którzy mają czas i chęć aktywnego
udzielania się na rzecz grupy osób z chorobami otępiennymi lub które przygotowują się do pracy z tą grupą osób.

Oferujemy

Wolontariusze będą mieli możliwość odbycia specjalistycznego i praktycznego szkolenia jak pracować z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze i otępienne, zdobycia/pogłębienia doświadczeń zawodowych w pracy z osobami starszymi i ich opiekunami, odbycia praktyk i stażu zawodowego, uzyskania zaświadczenia o odbytym stażu i rekomendacji. Wolontariusze w ramach tego działania przejdą gruntowne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu problematyki chorób otępiennych i organizacji opieki uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych w ramach Dni Otwartych, w spotkaniach superwizyjnych i podczas wspierania prowadzących Zajęcia Terapeutyczne i Psychoedukacyjną Grupę Wsparcia.

Możesz być także zainteresowany:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR

Późne debiuty: Akademia 2.0

Późne debiuty to cykl warsztatów filmowych skierowanych do seniorek i seniorów z Warszawy. W trakcie zajęć uczestnicy poznają teoretyczne podstawy realizacji filmów, uczą się obsługi sprzętu i na koniec kręcą autorskie etiudy filmowe, które będą mieć kinową premierę!

zostań wolontariuszem w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii to pierwszy w Polsce dziecięcy uniwersytet historyczny. Naszą misją jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, Europy i świata. Naszym znakiem rozpoznawczym są zajęcia utrzymane na najwyższym poziomie merytorycznym. Współpracujemy z wykładowcami akademickimi, ludźmi sztuki, kultury, archeologami, antropologami, historykami, podróżnikami. Spotkania odbywają się w soboty na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzone są w sposób niekonwencjonalny, inspirujący, angażujący uczestników i budzący fascynację młodego odbiorcy. Organizujemy je po to, aby: • Zapoznawać słuchaczy z kulturą materialną i duchową minionych wieków • Przekazywać podstaw wiedzy humanistycznej • Rozwijać naturalnej ciekawości świata • Pomagać w rozpoznawaniu mechanizmów i procesów, jakie rządzą ludzkimi dziejami • Dostarczać narzędzi do lepszego odnajdywania się we współczesnym świecie

Udzielanie korepetycji i pomocy w nauce z przedmiotów ścisłych na poziomie gimnazjalnym i licealnym

Witajcie, Poszukujemy wolontariuszy do udzielania pomocy dzieciom w ich miejscu zamieszkania na terenie Ursynowa, zwłaszcza (choć nie tylko) z przedmiotów ścisłych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Można się z nami skontaktować telefonicznie: 517 826 537, e-mail: wolontariat@ops-ursynow.pl lub osobiście ul. J. Cybisa 6. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Poszukujemy wolontariuszy do ogólnopolskiej kwesty pn. "Serce dla Kresów"

w dniach 1–2 listopada br., przy wsparciu szeregu organizacji pozarządowych oraz środowisk szkolnych i akademickich, organizujemy po raz kolejny na terenie cmentarzy w całej Polsce dobroczynną kwestę. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na działalność statutową naszej Fundacji, a w szczególności w zakresie renowacji polskich grobów znajdujących się na terenie Ukrainy i Białorusi oraz innych obiektów stanowiących polskie dziedzictwo kulturowe na Kresach, a także dalszą renowację wnętrza kościoła pw. św. Antoniego we Lwowie, który od kilku lat objęliśmy swoją opieką w zakresie konserwacji wnętrza.