Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 4 dni
Ofertę wybrało: 8 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Fabryczna 1/3
00-001 Warszawa
Śródmieście

Sąsiedzi poszukują sąsiadów!

MAL-MDK przy ul. Fabrycznej 1/3

Sąsiedzi poszukują sąsiadów!

Opis projektu

Mieszkanki Solca i Powiśla przy współpracy z MAL-MDK przy ul. Fabrycznej 1/3 organizują budowę sąsiedzkiej sieci wsparcia pod nazwą „Sąsiedzi Sąsiadom”, która ma na celu wspieranie osób zależnych w najbliższej okolicy (blok, osiedle, dzielnica).

Nasza inicjatywa polega na stworzeniu wolontariackiej sieci wsparcia na Solcu i Powiślu, której celem jest pomoc osobom zależnym oraz poznanie swoich sąsiadów. Dzięki temu, że wolontariusze i osoby zależne mieszkają blisko siebie skróci się czas na dotarcie do potrzebującego, co spowoduje możliwość pomocy w nagłych sytuacjach przy mniejszym obciążeniu czasowym dla wolontariusza. Naszym celem jest zmniejszenie wykluczenia społecznego, samotności oraz wzrost poczucia sprawczości.

Zadania

Wolontariusze, którzy towarzyszą osobom zależnym (starszym, z niepełnosprawnościami) i ich rodzinom. Ich zadaniem jest odwiedzanie sąsiada w miarę jego chęci i potrzeb, wspólny spacer, rozmowa, drobne zakupy, pomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów, pomoc w kwestiach urzędowych czy zabiegach higienicznych lub po prostu obecność i uśmiech.

Ile czasu?

Min. 1 godzina tygodniowo

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Dodatkowe wymagania

Ukończone 16 lat

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Oferujemy podpisanie umowy wolontarystycznej. Każdy z naszych wolontariuszy otrzymuje wsparcie koordynatora, możliwość udziału w szkoleniach z psychologiem, pielęgniarką, a także spotkaniach organizowanych dla wszystkich wolontariuszy biorących udział w projekcie. Dodatkowo poznajemy swoje osiedle, dzielnicę i przestajemy być sobie obcy :)
Możemy także pisemnie potwierdzić udział w naszej społecznej inicjatywie.