SportSport

Pomóż nam podczas wolontariatu na 28 Biegu Powstania Warszawskiego

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa
Dołącz teraz
21%
Pozostało
3 dni

Adres:

Inspektowa 1
02-711 Warszawa
Mokotów

Zadania

Potrzebujemy wolontariuszy do pomocy podczas 28 Biegu Powstania Warszawskiego.
Przykładowe zadania: wskazywanie drogi, pomoc przy depozytach, wydawanie bananów i napojów, obsługa biura prasowego, wręczanie medali, pomoc na trasie biegu, itp.

Ile czasu?

około 8–10 godzin,
Jest to bardzo klimatyczny bieg wieczorny.
17:00–00:00
19:00–01:00
Pomóż nam podczas wolontariatu na 28 Biegu Powstania Warszawskiego

Opis projektu

28. Bieg Powstania Warszawskiego to nie tylko bieg i rywalizacja sportowa, lecz również potężne zaplecze techniczne i logistyczne. W tym roku obchodzimy 74 rocznicę Poswatania Warszawskiego, którą świętujemy w Stolicy Wolności.
To właśnie Ty możesz się znaleźć w samym sercu tego wyjątkowego eventu.
szczegóły: https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/imprezy-sportowe/28-bieg-powstania-warszawskiego

Dodatkowe wymagania

Wolontariuszem może zostać każdy, kto skończył 14 lat.
Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: wolontariat@aktywnawarszawa.waw.pl.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, wiek, numer kontaktowy i podać przedział godzinowy w jakim możesz nam pomóc (od 16:30 do 01:00), np: Anna Nowak, 20, 500100100; 17:00–00:00

Oferujemy

Udział w 28. Biegu Powstania Warszawskiego w roli wolontariusza to szansa zdobycia doświadczenia, poznania interesujących ludzi i bezpośredniego uczestnictwa w wyjątkowym evencie.
Każdy wolontariusz otrzymuje – strój, identyfikator, wyżywienie i napoje oraz niezapomniane, pozytywne wrażenia.
Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa na prośbę wolontariusza może wystawić zaświadczenie o odbytym wolontariacie, które może przydać się np. do szkoły.

Możesz być także zainteresowany:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR

Wolontariusz do klubu sportowego ON (rugby na wózkach)

Treningi klubu Four Kings odbywają się 2 razy w tygodniu: – wtorki – 15.00–18.30 – czwartki – 15.20–19.00 organizujemy też całodniowe zgrupowania w soboty lub niedziele w godz. 8.00–19.00

Wolontariuszy do dokonywania Audytów do www.niepełnosprawnik.pl

www.niepelnosprawnik.pl to pierwsza w Polsce, innowacyjna internetowa wyszukiwarka informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Jako jedyny uwzględnia specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest innowacyjnym rozwiązaniem nie tylko na skalę Polską ale także Europejską. Baza działa od 2008 roku. Dzięki Niej niepełnosprawni mieszkańcy mogą zaplanować swoje codzienne aktywności – od zakupów i wyjścia do kina czy teatru po załatwienie spraw urzędowych. Na przełomie lat 2015/16 została ulepszona – uzyskała nową szatę graficzną i funkcjonalności, dostępna jest w 3 językach (polskim, angielskim, rosyjskim). Od stycznia 2016 dostępna jest na urządzeniach mobilnych, korzysta z najnowszych światowych rozwiązań technologicznych.

Poszukiwani wolontariusze do pomocy dzieciom w nauce

Dział Pomocy Specjalistycznej jest komórką organizacyjną OPS Mokotów, w ramach której udzielane jest specjalistyczne wsparcie osobom i rodzinom z dziećmi. Realizowane jest wsparcie asystentów rodziny, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów, wsparcie rodzin w codziennym funkcjonowaniu, edukacja w zakresie relacji rodzinnych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, spraw bytowych i socjalnych. Wsparcie realizowane jest w formie pracy indywidualnej i grupowej, w siedzibie Działu oraz miejscu zamieszkania klienta. W Dziale organizowane są ponadto warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, zajęcia integracyjne, rekreacyjne, edukacyjne i sportowe dla rodzin z dziećmi. Celem wolontariatu w Dziale jest uzupełnianie udzialanego wsparcia o pomoc dzieciom w nauce oraz organizację czasu wolnego w ramach organizowanych imprez i działań stałych. Wolontariusze mogą pracować z dziećmi w siedzibie Działu a także w miejscu ich zamieszkania.

Potrzebny wolontariusz - nauczanie początkowe

Wolontariat w ramach działań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zgodnie z Regulaminem.

Wolontariat na rzecz osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi

Głównym celem realizacji projektu jest pomoc i wsparcie dla osób starszych, cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne. W ramach projektu realizowany jest program Wolontariatu, którego celem nadrzędnym jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat choroby oraz wsparcie Centrum Alzheimera w realizowanych działaniach na rzecz osób chorych.

Zostań wolontariuszem międzynarodowego konkursu 48 Hour Film Project Warszawa!

W 2018 roku w Warszawie odbędzie się jedyna polska edycja międzynarodowego festiwalu i konkursu filmowego 48 Hour Film Project. Szykujemy dużą ucztę dla filmowców i kinomaniaków, poszerzamy formułę wydarzenia, dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia.

Wolontariat w Fundacji Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci to projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci. Działamy non profit. Staramy się tłumaczyć dzieciom skomplikowaną rzeczywistość jaka nas otacza w przystępny sposób. Współpracujemy ściśle ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym. Patronat nad naszą działalnością objęło kilkanaście uczelni wyższych w Polsce.