Edukacja

Wolontariusze - kotrenerzy / wolontariuszki - kotrenerki

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
Dołącz teraz
33%
Pozostało
10 dni

Adres:

Wileńska 13
03-409 Warszawa
Praga-Północ

Zadania

Poszukujemy osób do współprowadzenia zajęć edukacyjnych i rozwojowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Warsztaty odbywają się w godzinach nauki szkolnej.
Masz szansę nauczyć się zawodu u boku doświadczonych trenerek i trenerów. Dowiesz się m.in. jak prowadzić zajęcia dla różnych grup wiekowych, jak skonstruować scenariusz zajęć i ankiety sprawdzające wiedzę, jak przygotować materiały, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych podczas warsztatów, jak wspierać nauczycieli i rodziców.

Ile czasu?

Nasze projekty przewidują zwykle 12–15 godzin zajęć dla każdej z klas.
Wolontariusze - kotrenerzy / wolontariuszki - kotrenerki

Opis projektu

Nasze tegoroczne projekty to: – Szkoła z Dobrym Klimatem – warsztaty integracyjne i realizacja miniprojektów przez klasy V, VI i VII szkół podstawowych – Oswoić Konflikt – warsztaty komunikacji (NVC) dla przedszkolaków i klas I-III szkół podstawowych – Ja – Młody Obywatel – warsztaty obywatelskie, trening kreatywności i realizacja miniprojektów z klasami IV i V szkół podstawowych.
Pracujemy w szkołach na terenie całej Warszawy.

Zadaniem wolontariuszek/y jest wspieranie trenerów/ek podczas zajęć, a także pomoc w przygotowaniu materiałów i ewaluacji warsztatów.
Jeśli decydujesz się na prowadzenie warsztatów, bądź na wszystkich warsztatach w co najmniej jednej klasie.

Dodatkowe wymagania

Chętnie poznamy osoby zainteresowane zawodem trenera, pracą z dziećmi i młodzieżą, edukacją nieformalną.
Jeśli studiujesz lub studiowałeś/aś psychologię, socjologię, pedagogikę, animację społeczną, jesteś w szkole trenerów lub po takiej szkole – zapraszamy serdecznie!

Oferujemy

- praktyczną naukę zawodu trenera – wspierający zespół, który zawsze służy pomocą i informacją zwrotną – możliwość odbycia superwizji trenerskiej – zaświadczenie o odbyciu praktyki trenerskiej, referencje – możliwość realizowania własnych warsztatów popołudniowych w siedzibie Stowarzyszenia – możliwość wypróbowania własnych narzędzi trenerskich, zaproponowania zmian w scenariuszach zajęć – jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i potencjał :)

Możesz być także zainteresowany:

Ucz języka polskiego w Centrum Wielokulturowym!

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością przyjmującą m.in. poprzez prowadzenie działań animujących, edukacyjnych, kulturotwórczych oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania zgodne z celami Centrum. Centrum Wielokulturowe jest projektem, współfinansowanym przez Urząd m. st. Warszawy.Od maja 2017 roku gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja dla Somali, które realizują projekt współfinansowany z budżetu m.st Warszawy.

Poszukiwani wolontariusze do ogłaszania bezdomnych psiaków i kotów!

Jako grupa wolontariuszy Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! ogłaszamy psy i koty poszukujące domów, które przebywają w schroniskach, hotelach dla zwierząt czy domach tymczasowych. Tylko za pośrednictwem ogłoszeń możemy znajdować im domy nawet na drugim końcu Polski. Wierzymy, że każdy pies ma gdzieś swojego człowieka, a naszym zadaniem jest go znaleźć.

Szukamy wolontariuszy do wsparcia nowego projektu aktywizującego seniorów

Ruszył projekt aktywizujący osoby 50+ na Warszawskiej Pradze Północ. W programie projektu przewidziane są zajęcia informatyczne, rehabilitacja, zajęcia kulinarne, zajęcia z Nordic Walking, potańcówki, zajęcia szachowe i brydżowe, licze wyjścia ….Jeżeli chciałbyś się włączyć w współtworzenie tego miejsca to serdecznie zapraszamy

DARMOWA PORADY PRAWNE DLA....

PORADY PRAWNE DLA NAJUBOŻSZYCH ORAZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE(Najczęściej wymienianymi przyczynami wykluczenia społecznego jest ubóstwo i bezrobocie. Grupy najbardziej narażone na wykluczenie społeczne to: osoby niepełnosprawne, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach …) GŁÓWNE ZAŁOŻENIE- UŁATWIĆ DOSTĘP DO PROFESJONALNYCH PORAD PRAWNYCH. ZASIĘG-WARSZAWA,W PRZYSZŁOŚCI CAŁA POLSKA CZAS REALIZACJI-MIEJMY NADZIEJĘ ,ŻE UDA NAM SIĘ PRZETRWAĆ KILKA LAT. POSZUKUJEMY GŁÓWNIE STUDENTÓW PRAWA ,KTÓRZY POD OKIEM NASZYCH PRAWNIKÓW BĘDĄ NABYWALI PRAKTYKI ORAZ SŁUŻYLI LUDZIOM

Prowadź wieczory z planszówkami

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością przyjmującą m.in. poprzez prowadzenie działań animujących, edukacyjnych, kulturotwórczych oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania zgodne z celami Centrum. Centrum Wielokulturowe jest projektem, współfinansowanym przez Urząd m. st. Warszawy.Od maja 2017 roku gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja dla Somali, które realizują projekt współfinansowany z budżetu m.st Warszawy.

Wolontariusz/ka do transkrypcji wywiadów z Seniorami

Fundacja Animacja jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się kulturą warszawskiej Pragi. Naszym autorskim, interdyscyplinarnym projektem jest „Praga Gada”, w którym artyści adaptują na komiksy zarejestrowane przez nas opowieści seniorów z warszawskiej Pragi.