Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 194 dni
Ofertę wybrało: 17 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Dobra 56/66
00-920 Warszawa
Śródmieście

Adaptacja tekstu dla osób niewidomych i słabowidzących

Akademicka Biblioteka Cyfrowa UW

Adaptacja tekstu dla osób niewidomych i słabowidzących

Opis projektu

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) to znajdujący się pod adresem www.abc.uw.edu.pl serwis biblioteczny, w którym gromadzone są elektroniczne wersje różnych materiałów. Zasoby biblioteki oprócz opracowań przygotowanych przez wolontariuszy i pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego wzbogacane są przez uczelnie partnerskie, które przygotowują materiały na potrzeby swoich niepełnosprawnych studentów.

Zbiory biblioteczne podzielone zostały na trzy kategorie „Książki”, „Czasopisma” i „Inne dokumenty”, którymi mogą być konspekty, prezentacje i różne opracowania niebędące książką ani czasopismem.

Obecnie biblioteka liczy kilkanaście tysięcy zbiorów i ich liczba systematycznie wzrasta.

Więcej informacji dostępne jest w dziale tematycznym „Akademicka Biblioteka Cyfrowa” na stronie głównej BON.

Zadania

Zadaniem wolontariusza jest korekta rozpoznanego tekstu (OCR) i jego adaptacja na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Praca odbywa się w budynku BUW, w godzinach 8-22 oraz w weekendy 9-21 oraz 15-21

Ile czasu?

1 dzień w tygodniu po 1,5 godziny

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Dodatkowe wymagania

chęci do pracy pro publico bono (nie musisz znać technik ani teorii przetwarzania tekstu)

dokładności, przede wszystkim podczas wykonywania korekty tekstu

deklaracji obecności na stanowisku pracy minimum 1 raz w tygodniu na minimum 1,5 godziny

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

zaświadczenie o odbytych praktykach lub odbytym wolontariacie

szkolenia w zakresie technik przetwarzania materiałów drukowanych do postaci cyfrowej

pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów

brak presji czasu – nasza korekta jest kilkuetapowa (wspieramy się wzajemnie!)

docenienie każdego podjętego wysiłku na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

dostęp do szybkiego skanera A3 i nielimitowanego szybkiego internetu w kabinie pracy indywidualnej na terenie BUW (poza godzinami pracy innych wolontariuszy)