Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i nie wymaga logowania. Twoje dane zobaczy jedynie organizacja lub instytucja, na której ofertę odpowiesz. Dowiedz się więcej o polityce prywatności

O PORTALU

Portal „Ochotnicy warszawscy” to wspólna platforma dla wszystkich wydarzeń i działań, w które może się dobrowolnie zaangażować sympatyk, mieszkaniec Warszawy. Chcemy ułatwić wymianę informacji między warszawskimi instytucjami miejskimi i organizacjami a mieszkańcami, a także pokazać, że dobrowolna pomoc organizacjom i instytucjom miejskim może przybierać bardzo różnorodne formy i stanowić atrakcyjną propozycję spędzania wolnego czasu dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku, zainteresowań i preferencji.

Portal ochotnicy.waw.pl jest współtworzony przez warszawskie organizacje i instytucje. Mogą one bezpłatnie umieszczać na nim informacje o swoich działaniach i poszukiwać osób do pomocy. Każdy mieszkaniec miasta, który odwiedzi portal, może zobaczyć, co dzieje się w jego okolicy lub jakie działania planuje ulubiona instytucja, oraz w prosty sposób zgłosić się do pomocy w danym wydarzeniu. Szczegółowy opis działania portalu znajduje się w sekcjach „dla organizacji” i „dla ochotników”. Portal działa obecnie w pilotażowej wersji, w której testowane są zarówno rozwiązania technologiczne jak i dopracowywana jest formuła współpracy w ramach programu Operatora Programu i Miasta Stołecznego Warszawy. W wersji docelowej portal będzie częścią szerszego programu wolontariatu miejskiego, współtworzonego przez warszawskie organizacje pozarządowe i władze miasta. Program wzorowany jest na podobnych programach działających za granicą – np. Cities of Service (USA) czy Team London (Anglia). Obecnie trwają prace nad uruchomieniem tego typu programu w Warszawie.

Opracowanie merytoryczne programu, portalu i koncepcja portalu – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Portal ochotnicy.waw.pl powstał w ramach projektu „Warszawa da się zrobić – pilotaż wolontariatu miejskiego” współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.