19-03-2020
Warsztaty dla nauczycieli: "Jak dawać młodzieży odpowiedzialność i skutecznie rozdzielać obowiązki? Między partycypacją a kontrolą"

Warsztaty dla nauczycieli: "Jak dawać młodzieży odpowiedzialność i skutecznie rozdzielać obowiązki? Między partycypacją a kontrolą"

  Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w warsztacie w programie „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wspierającym "Jak dawać młodzieży odpowiedzialność...
05-03-2020
Szkolenie dla nauczycieli: "Od formalności do aktywności. Formalno - prawne aspekty wolontariatu"

Szkolenie dla nauczycieli: "Od formalności do aktywności. Formalno - prawne aspekty wolontariatu"

Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w szkoleniu w programie „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”. Podczas warsztatu poznamy i przepracujemy aspekty prawne i formalne wolontariatu szkolnego - pochylimy się nad...
03-03-2020
Szkolenie dla nauczycieli: "Formlano - prawne aspekty wolontariatu" - szkolenie dedykowane dyrektorom szkół

Szkolenie dla nauczycieli: "Formlano - prawne aspekty wolontariatu" - szkolenie dedykowane dyrektorom szkół

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i dyrektorki szkół do udziału w szkoleniu "Formalno - prawne aspekty wolontariatu" w programie "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole". Szkolenie dotyczące prawnych i formalnych aspektów wolontariatu w szkole jest...
06-02-2020
Wizyta studyjna dla uczniów i uczennic w Wawerskim Centrum Kultury

Wizyta studyjna dla uczniów i uczennic w Wawerskim Centrum Kultury

Zapraszamy uczniów i uczennice z warszawskich szkół do udziału w wizycie studyjnej w ramach programu „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”. Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice do udziału w wizycie studyjnej w Wawerskim Centrum Kultury....
27-01-2020
Wizyta studyjna dla uczniów i uczennic w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Mary i Max"

Wizyta studyjna dla uczniów i uczennic w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Mary i Max"

Zapraszamy uczniów i uczennice z warszawskich szkół do udziału w wizycie studyjnej w ramach programu „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”. Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice do udziału w wizycie...