O co nam chodzi

Miasto tworzą mieszkańcy, którzy nadają mu charakter, oswajają, kształtują i wpływają na nie. Energia mieszkańców to zasób Warszawy, który trzeba wykorzystać. W tym celu powstał projekt "Ochotnicy Warszawcy"!

Strategiczny cel naszego projektu to:

Zwiększenie liczby mieszkańców, osób pracujących, uczących się i przebywających w Warszawie zaangażowanych w działania w obszarze wolontariatu, podniesienie jakości współpracy organizatorów wolontariatu z wolontariuszami oraz zwiększenie liczby i zakresu wsparcia podmiotów – organizatorów wolontariatu, tworzących przyjazne otoczenie dla rozwoju wolontariatu w mieście.
 
Cel realizujemy, podejmując różnorodne przedsięwzięcia we współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Integrujemy działania różnych podmiotów, ukierunkowane na rozwój wolontariatu. Tworzymy narzędzia wspierające pracę wolontariuszy i organizatorów wolontariatu, organizujemy systemowe wsparcie dla organizatorów i wolontariuszy w różnych obszarach - np. wolontariatu pracowniczego czy wolontariatu szkolnego. Promujemy idee wolontariatu wśród mieszkańców miasta. Chcemy szkolić i inspirować wolontariuszy i organizatorów. Staramy się zbierać, udostępniać i przekazywać wiedzę dotyczącą wolontariatu. Analizujemy, w jakich obszarach życia społecznego i działania miasta możliwy jest rozwój działań wolontariackich.
 

 

Jak to się zaczęło

Warszawa się zmienia, nie tylko zewnętrznie. Swoje zaangażowanie coraz chętniej oferują mieszkańcy a aktywność obywatelska ma dziś wiele form twórczej realizacji. Budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, ruchy sąsiedzkie to przejawy tego samego trendu – czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu miasta. Wśród tych form ważne miejsce ma też wolontariat. 

Impulsem dla rozwoju wolontariatu w Warszawie były mistrzostwa UEFA EURO 2012TM. Blisko 900 wolontariuszy wspierało kibiców, gości i mieszkańców w trakcie jednej z największych imprez sportowych odbywających się na świecie. Wiele organizacji i instytucji dostrzegło potencjał wolontariatu i rozpoczęło działalność w tym obszarze. Urząd miasta stołecznego Warszawy, który współrealizował projekt "Wolontariat miast gospodarzy UEFA EURO 2012TM" zdecydował, iż podejmie działania nakierowane na systemowe wsparcie rozwoju wolontariatu w mieście. Tak narodziła się idea "Ochotników Warszawskich" - projektu skupiającego wszystkie działania tego rodzaju.

Projekt "Ochotnicy Warszawscy" powstawał przy udziale Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, instytucji miejskich działających m.in. w obszarach kultury, pomocy społecznej i sportu, oraz organizacji pozarządowych, wspierających rozwój wolontariatu. Pracując nad jego kształtem opieraliśmy się na potrzebach mieszkańców i miasta. Naszą inspiracją były także programy realizowane w innych miastach, a przede wszystkim zmiany, które dzięki tym inicjatywom zaszły w Nowym Jorku, Londynie, Barcelonie czy Los Angeles.

W latach 2014-2015 ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i m.st. Warszawy Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” stworzyła pierwotną wersję portalu www.ochotnicy.waw.pl, który obecnie jest prowadzony i rozwijany przez m.st. Warszawa. W tym czasie Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie jako główni partnerzy wspierali aktywnie rozwój projektu „Ochotnicy warszawscy”.

W ramach projektu podjęte zostały różnorodne działania, realizowane przez m.st. Warszawa oraz współpracujące organizacje pozarządowe. Równolegle, miasto angażowało wolontariuszy do kolejnych projektów, organizowanych przy okazji wydarzeń o dużej skali. Od 2012 r. Stolica była miejscem wielu takich przedsięwzięć, m.in.: Konferencji Narodów Zjednoczonych d.s. Zmian Klimatu, Finału Ligi Europy 2015, obchodów kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego, czy warszawskich „Dni w Diecezjach” organizowanych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Dzięki wsparciu ochotników - warszawskich wolontariuszy - Warszawa przy okazji każdego z tych wydarzeń była postrzegana jako miasto otwarte i przyjazne.

Obecnie projekt jest koordynowany i realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w szerokim partnerstwie warszawskich organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek miejskich. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią projektu "Ochotnicy Warszawscy"

Co jeszcze robimy

 

Podejmowane przez nas działania wynikają z celów określonych w projekcie "Ochotnicy Warszawscy"
W ramach projektu realizujemy m.in:

 • Wsparcie organizatorów wolontariatu lokalnego w dzielnicach Warszawy
 • Wsparcie rozwoju wolontariatu senioralnego
 • Wsparcie organizatorów wolontariatu szkolnego w Warszawie
 • Wsparcie wolontariatu w instytucjach m. st. Warszawy
 • Upowszechnianie wśród organizatorów wolontariatu standardów pracy z wolontariuszami oraz wdrażanie tych standardów w instytucjach miejskich
 • Projekty tzw. wolontariatu akcyjnego - związane z organizacją na terenie m.st. Warszawy wydarzeń o dużej skali - m.in imprez kulturalnych czy sportowych
 • Powierzanie realizacji zadań publicznych związanych z rozwojem wolontariatu organizacjom pozarządowym
 • Zbieranie informacji, tworzenie treści i udostępnianie ich w Bazie Wiedzy Ochotników Warszawskich
 • Tworzenie i rozwijanie aplikacji do zarządzania wolontariatem, z której korzystają jednostki m.st. Warszawy - www.wolontariat.um.warszawa.pl 
 • Działania w zakresie rozwoju wolontariatu pracowniczego w strukturach Urzędu Miasta i instytucjach miejskich.
 • Działania związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Warszawie

 

 

Kim jesteśmy

Projekt "Ochotnicy Warszawscy" jest realizowany przez Zespół działający w strukturze Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 


Skład Zespołu:

 

ekolankiewicz

Ewa Kolankiewicz

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kieruje i nadzoruje prace nad realizacją projektu.mdermanska
Marta Dermańska

Kierownik projektu „Ochotnicy warszawscy”. Odpowiedzialna za merytoryczne i organizacyjne planowanie, koordynację realizacji i rozwój całego projektu i podejmowanych działań. Odpowiada także za współpracę z partnerami (organizacjami pozarządowymi, instytucjami i innymi podmiotami) realizującymi poszczególne elementy projektu. Kieruje pracami Zespołu projektowego.

 

kklosinska

Karolina Kłosińska

Odpowiada za kompleksową realizację zadań w zakresie rozwoju wolontariatu lokalnego poprzez działania na rzecz różnorodnych instytucji i organizacji działających w tym obszarze, m.in. Miejsc Aktywności Lokalnej, domów kultury czy bibliotek, tworząc dla nich dedykowane programy. Realizuje także zadania mające na celu rozwój wolontariatu senioralnego - poprzez wsparcie organizacji działających na rzecz seniorów i organizacje spotkań z seniorami. 

amorawski

Antoni Morawski

Odpowiada za działania promocyjne projektu. Zajmuje się także tworzeniem narzędzi wspierających organizatorów wolontariatu. Odpowiedzialny za funkcjonowanie i rozwój portalu ochotnicy.waw.pl oraz aplikacji internetowej do zarządzania wolontariatem używanej przez instytucje miejskie.

dkaczmarek

Dorota Kaczmarek

Odpowiada za wspieranie organizatorów wolontariatu w obszarze pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Zajmuje się także redakcją miejskiego portalu wolontariatu oraz profilu Ochotników na Facebooku. Prowadzi komunikację z organizatorami zamieszczającymi oferty na portalu.


Karolina Dudek-Rączka

Na co dzień kieruje pracami Zespołu Polityki Młodzieżowej realizującego „Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
W „Ochotnikach warszawskich” odpowiada za wsparcie wolontariatu młodzieżowego (m.in. poprzez współpracę ze szkolnymi kołami wolontariatu) oraz działania otwierające organizacje pozarządowe/instytucje miejskie na współpracę z młodzieżą.

 

ebogusz
Ewa Bogusz

Koordynator programu wolontariatu pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy.DW1


Dominika Witkowska

Zajmuje się promocją idei wolontariatu wśród osób starszych i działaniami w zakresie rozwoju wolontariatu senioralnego w Warszawie. Organizuje wydarzenia aktywizujących osoby starsze poprzez działania wolontariackie. Odpowiada za stworzenie i prowadzenie Punktu Wolontariatu Senioralnego w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, wspierającego seniorów w znalezieniu wolontariatu i w kontakcie z jego organizatorami.

 

  

Kontakt z Zespołem

W przypadku pytań dotyczących wolontariatu, ofert na portalu, projektu 

prosimy o wysłanie e-maila na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z Zespołem:

Marta Dermańska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynacja projektu "Ochotnicy warszawscy"
Wsparcie organizatorów wolontariatu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Antoni Morawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Promocja projektu
Funkcjonowanie portalu ochotnicy.waw.pl
Funkcjonowanie aplikacji do zarządzania wolontariatem 

Karolina Kłosińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Programy wolontariatu w instytucjach miejskich
Rozwój wolontariatu w Miejscach Aktywności Lokalnej (MAL)
Rozwój wolontariatu senioralnego

Dorota Kaczmarek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie i rozwój wolontariatu w obszarze pomocy społecznej i opieki zdrowotnej
Obsługa ofert wolontariatu na portalu ochotnicy.waw.pl 
Media społecznościowe
Karolina Dudek-Rączka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wsparcie i rozwój wolontariatu szkolnego
Wsparcie i rozwój wolontariatu młodzieżowego
Ewa Bogusz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  
Koordynacja programu wolontariatu pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy

Dominika Witkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wolontariat senioralny
Koordynacja Punktu Wolontariatu Senioralnego

 

Adres do korespondencji:

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
Ochotnicy warszawscy
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa