Już trzeci rok zapraszamy wolontariuszki i wolontariuszy współpracujących ze stołecznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami do wzięciu udziału w Akademii Liderów Wolontariatu. ALW to program szkoleniowo-grantowy, którym wspieramy realizację autorskich pomysłów wolontariuszy. Każdemu zespołowi wolontariuszy, który chce przekuć pomysł na inicjatywę społeczną w rzeczywistość, i który zgłosi się do Akademii, zaoferujemy szkolenie, wsparcie mentora, a także grant finansowy. 

Osoby, które są aktywnie zaangażowane w działalność wolontariacką w swojej organizacji czy instytucji, często podejmują także dodatkowe wolontariackie czy społeczne aktywności. W sposób naturalny stają się liderami w środowisku wolontariuszy. W dużej części są to osoby, które w późniejszym czasie podejmują już zawodowo tematykę wolontariatu i pracują sami jako koordynatorzy lub są w znaczącym stopniu aktywne społecznie. Z tego punktu widzenia, pragniemy przekazywać im, jeszcze na etapie wolontariackiej aktywności, jak największą wiedzę i możliwości edukacji z zakresu pracy projektowej oraz organizacji i zarządzania wolontariatem. 

Do Akademii Urząd m.st. Warszawy zaprasza zespoły wolontariuszy z warszawskich organizacji i instytucji, które mają pomysł na działanie i chcą go wspólnie zrealizować. Członkowie zespołu nie muszą być wolontariuszami jednej organizacji lub instytucji. Wiek: minimum 16 lat, górnej granicy nie ma.


W tym roku odbyła się już jedna edycja Akademii, a kolejna rekrutacja zespołów projektowych do programu właśnie się zaczęła i trwa do 15 września 2019 r.! Więcej informacji tutaj.


Uczestnicy Akademii Liderów Wolontariatu poprzez udział w programie:

  • nabywają wiedzę o tym jak przygotować, opracować i zrealizować swój projekt,
  • dowiadują się, jak komunikować i promować działania,
  • pogłębiają umiejętność pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji w grupie,
  • zyskują świadomość własnych umiejętności i zdolność wykorzystania swoich mocnych stron w podejmowanych działaniach,
  • otrzymują grant na realizację działania,
  • umacniają swoją pewność siebie i umiejętności liderskie.

Akademia jest realizowana w oparciu o dwa moduły:
1. Blok szkoleń i przygotowywanie projektów przez uczestników.
2. Realizacja projektów przez uczestników, przy wsparciu mentorów oraz swoich organizacji/instytucji.

Bezpośrednim realizatorem Akademii w latach 2017-2019 jest Fundacja Szkoła Liderów.

ALW logo bez daty

 


Zapraszamy do zapoznania się z artykułami na temat Akademii Lidera Wolontariatu:

Jeśli interesują Cię inne szkolenia dla wolontariuszy zajrzyj tutaj.

 


 17328035 10208991167244104 1585522103 n

Fundacja Szkoła Liderów

Szkoła Liderów od ponad 20 lat zajmuje się kompleksowym rozwojem liderów i ich umiejętności niezbędnych w kierowaniu zespołami i wprowadzaniu zmian w ich środowiskach. Przez ten czas trenerzy fundacji pracowali z różnorodnymi grupami – politykami, przedstawicielami biznesu, urzędnikami i lokalnymi liderami społecznymi. Dzięki połączeniu wielu perspektyw, obecnie Szkoła Liderów jest w stanie nie tylko dostosować programy i szkolenia do potrzeb każdej grupy, ale także wnosić nowe spojrzenie i inspirację do zespołów i organizacji.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju. O działaniach fundacji można dowiedzieć się więcej na stronie www.szkola-liderow.pl.